SPOTKANIE Z GENEALOGIĄ REGIONU

MIEJSCE: BIBLIOTEKA MIEJSKA
CZAS: 14:00-16:00

Prezentacja multimedialna, pokazująca działalność Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny, połączona z przedstawieniem oferty publikacji książkowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny „próbuje zamienić i przypomnieć niegdyś zapisane słowa w konkretne działania. Ocalić od zapomnienia odeszłe pokolenia, sprawić by jeszcze raz, odczytane i spisane słowa przybrały postacie konkretnych osób, skrywane za datami i literami nazwiska”. Z powodzeniem od kilku lat indeksuje akta metrykalne (chrztów, ślubów i zgonów) Kotliny Biebrzańskiej, dawnego Dekanatu Augustowskiego, Ziemi Grodzieńskiej i okolic. Wyniki swoich prac bezpłatnie udostępnia w internecie.
Spotkanie jest skierowane do młodzieży i dorosłych.