SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

MIEJSCE: HOTEL KRECHOWIAK
CZAS: 11:00-12:00

Szkolenie z pierwszej pomocy jest jak ubezpieczenie, warto mieć to najlepsze z nadzieją, że nigdy nie będzie potrzebne.

Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku, ma osoba poszkodowana.

Zapraszamy do Krechowiaka na szkolenia organizowane przez OSP Lipowiec. Uczymy się od najlepszych.