Kończymy finał z kwotą
120 233,97 !!!

zebraną w zbiórce ulicznej i na Aukcjach Allegro