ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W I AUGUSTOWSKIM BIEGU DLA WOŚP „Gorące Serca”

12 stycznia 2020 roku

(Sztafeta drużynowa Nordic Walking)

Regulamin biegu

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Numer telefonu osoby zgłaszającej

   

  Osoba II

  Osoba III

  Osoba IV

  Rok urodzenia osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Imię

  Nazwa dryżyny

   

   

  Rok urodzenia
  W biegu uczestniczą czteroosobowe drużyny. Opłata startowa wynosi 40,00 zł od drużyny, którą należy opłacić w biurze zawodów, przy odbiorze numeru startowego. Opłata startowa, zostanie wrzucona do puszki WOŚP.
  Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
  Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Augustowskiego Biegu dla WOŚP „Gorące Serca”.