ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W I AUGUSTOWSKIM BIEGU DLA WOŚP „Gorące Serca”

12 stycznia 2020 roku

(Sztafeta drużynowa Nordic Walking)

Regulamin biegu

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Numer telefonu osoby zgłaszającej

 

Osoba II

Osoba III

Osoba IV

Rok urodzenia osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Imię

Nazwa dryżyny

 

 

Rok urodzenia
W biegu uczestniczą czteroosobowe drużyny. Opłata startowa wynosi 40,00 zł od drużyny, którą należy opłacić w biurze zawodów, przy odbiorze numeru startowego. Opłata startowa, zostanie wrzucona do puszki WOŚP.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Augustowskiego Biegu dla WOŚP „Gorące Serca”.