ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W I AUGUSTOWSKIM BIEGU DLA WOŚP „Gorące Serca”

12 stycznia 2020 roku

(Bieg rodzinny)

Regulamin biegu

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Numer telefonu osoby zgłaszającej

 

Osoba II

Osoba III

Osoba IV

Osoba V

Rok urodzenia osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Imię

 

 

 

 

Rok urodzenia
W biegu uczestniczą trzyosobowe bądź czteroosobowe rodziny. Opłata startowa wynosi 30,00 zł od rodziny, którą należy opłacić w biurze zawodów , przy odbiorze numeru startowego. Opłata startowa, zostanie wrzucona do puszki WOŚP.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Augustowskiego Biegu dla WOŚP „Gorące Serca”.