ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W I AUGUSTOWSKIM BIEGU DLA WOŚP „Gorące Serca”

12 stycznia 2020 roku

(Bieg rodzinny)

Regulamin biegu

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Numer telefonu osoby zgłaszającej

   

  Osoba II

  Osoba III

  Osoba IV

  Osoba V

  Rok urodzenia osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Imię

   

   

   

   

  Rok urodzenia
  W biegu uczestniczą trzyosobowe bądź czteroosobowe rodziny. Opłata startowa wynosi 30,00 zł od rodziny, którą należy opłacić w biurze zawodów , przy odbiorze numeru startowego. Opłata startowa, zostanie wrzucona do puszki WOŚP.
  Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
  Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Augustowskiego Biegu dla WOŚP „Gorące Serca”.