ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II AUGUSTOWSKIM BIEGU DLA WOŚP „Gorące Serca”

31 stycznia  2021 roku

    Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

    Rok urodzenia osoby zgłaszającej

    Adres email osoby zgłaszającej
    W celu otrzymania numeru startowego należy przekazać wiadomość potwierdzającą rejestrację wraz z potwierdzeniem przelewu do godz. 23:59 dnia 30 stycznia 2021 roku na adres bieg@wospaugustow.pl lub przesłać samo potwierdzenie przelewu, jeśli dane będą zbieżne z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym
    Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu II Augustowskiego Biegu dla WOŚP „Gorące Serca”.