CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED PORODEM

  • ul. Hoża 2b, AugustówPrelekcja: o karmieniu piersią, fakty i mity

OSIEDLOWY DOM KULTURY
ul. Hoża 2b
Godziny 12:00-13:00

Na pewno słyszałaś już wiele opowieści, jak przebiega poród. Zamiast się bać, przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak jest naprawdę!

O tym, jak należy dbać o siebie w czasie ciąży, o przygotowaniu się do porodu, o jego typowym i nietypowym przebiegu, o tym, jak ważna jest podczas porodu współpraca z położną, o roli osoby wspierającej rodzącą i innych niezwykle ważnych sprawach opowie pani Beata Miklaszewska – „augustowski anioł porodowy”, położna sali porodowej w SP ZOZ w Augustowie, od kilkunastu lat prowadząca w naszym mieście Szkołę Rodzenia.

Na spotkaniu, oczywiście, mile widziani będą też przyszli ojcowie.