Joanna Walicka
koordynator ds przyłbic

tel: 609090555

Joanna Walicka
Iga Joanna Francke
koordynator ds maseczek

tel: 513 653 981

Iga Joanna Francke
Iwona Choncel
logistyka

tel: 603 220 068

Iwona Choncel
Ewa Łukaszewicz
szukanie informacji w Internecie

tel: 732 245 098

Ewa Łukaszewicz
Ryszard Młodzianowski
kontakty z organizacjami
tel: 603 964 159
Ryszard Młodzianowski
Małgorzata Dworak
koordynator ds ogólnych

tel: 601 760 894

Małgorzata Dworak
Barbara Dworak-Kaczorowska
sprawy informatyczne, koordyncja działań

tel: 517 787 839

Barbara D-K

MAIL: pomoc@wospaugustow.pl